เกี่ยวกับเรา


บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ซึ่งประกอบธุรกิจการผลิตชั้นวางสินค้า และบริการเพื่อให้เหมาะกับความต้องการลูกค้า อาทิเช่น การออกแบบ การขาย การติดตั้ง จนกระทั่งระบบบริการหลังการขาย อีกทั้งยังผลิตตู้จัดเก็บเอกสารระบบรางเลื่อน Mobilux จัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในแทบเอเชียแปซิฟิค อีกทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกลุ่มของระบบจัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรมและระบบการจัดเก็บด้วยเครื่องกลและอุปกรณ์แบบอัตโนมัติของแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

สินค้าและบริการ

เทสอัส เรามีประสบการณ์อันยาวนานและบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นผู้ชำนาญการเพื่อให้บริการอย่างมืออาชีพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบ จัดจำหน่าย และติดตั้ง นอกจากนั้นเรายังมีบริการหลังการขายที่จะคอยดูแล มีการจัดอบรมวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา สินค้าของเราได้แก่

  • ระบบจัดเก็บสินค้าอุตสาหกรรม
  • ระบบอัตโนมัติ ASRS Pallet Cranes, Pallet Shuttles, & Automated Guided Vehicles “AGV”
  • ตูเก็บสินค้าและเอกสารภายในสำนักงาน
  • ผลิตภัณฑ์ป้องกันชั้นวางพาเล็ท
  • บริการตรวจสอบและซ่อมแซมชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม