ระบบการจัดเก็บสินค้า
Selective Racking
ชั้นวางสินค้าลึกพาเล็ทเดียวเป็นระบบการจัดเก็บที่ง่ายที่สุดในบรรดาระบบทั้งหมด โดยท่านสามารถเข้าถึงพาเล็ทได้ทั้งหมด และเป็นระบบที่ประหยัดที่สุดในด้านอุปกรณ์และต้นทุนค่าใช้จ่าย ทั้งยังสามารถติดตั้งได้อย่าง
Double Deep
ชั้นวางสินค้าลึกสองพาเล็ทนั้นสร้างขึ้นเพื่อเก็บสินค้าขนาด สองพาเล็ทหรือสี่พาเล็ทไว้ในชั้นวางสินค้าแบบเข้าสองทาง ซึ่งระบบนี้ต้องใช้รถยกแบบพิเศษที่ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อ ไฟฟ้าคู่ขนาน (dual pantograph)
VNA
ชั้นวางสินค้าแบบสูงพิเศษที่มีทางเดินแคบจะใช้พื้นที่และความสูงของหลังคาให้มีประโยชน์สูงสุดโดยให้มีปริมาณความจุในพื้นที่สูง โดยท่านสามารถเข้าถึงได้ทุกพาเล็ท
Drive-in
ชั้นวางสินค้าแบบอุโมงค์จะประกอบด้วยบล็อก ของชั้นที่วางเรียงต่อกันขึ้นไปได้ถึง 10 เมตร โดย ไม่มีแกนกั้นบล็อคที่ต่อขึ้นไป
Pallet Flow Track
Pallet Flow Track is a high density pallet storage system in which pallets of like product are stored from two up to 12 pallets deep on a horizontal plane. The pallets are fed in and retrieved from the one aisle, with each pallets load being pushed into the structure by succeeding pallets so the first pallet in, becomes the last pallet out.
Push Back Auto Retrieve
Push Back Auto Retrieve racking is a high density pallet storage system in which pallets of like product are stored two, three or four deep on a horizontal plane. The pallets are fed in and retrieved from the one aisle, with each pallets load being pushed into the structure by succeeding pallets so the first pallet in, becomes the last pallet out. When retrieving the pallets the remaining ones are automatically moved forward.
Pallet Flow
ชั้นจัดเก็บสินค้าที่ควบคุมลำดับเข้า-ออกของสินค้าได้ประกอบด้วยสายพานลำเลียงแบบใช้แรงดึงดูด ซึ่งแถวของสายพานจะเรียงกันไปตามด้านข้างและด้านบน
Pallet Mobile Racking
ระบบของชั้นเลื่อนสินค้าแบบประหยัดพื้นที่ ประกอบด้วยรถเข็นที่มีแรงขับเคลื่อนในแต่ละตัวและเคลื่อนที่บน รางเหล็กที่วางไว้อย่างเหมาะเจาะพอดึ ด้วยการใช้งานระบบนี้
Mezzanine Floor
ระบบของชั้นลอยสำหรับวางสินค้าเป็นวิธีที่รวดเร็ว ในการเพิ่มพื้นที่เก็บสินค้าภายในอาคารที่มีอยู่เดิม
Cantilever
ชั้นวางสินค้าแบบเสาเดียวถูกออกแบบมาเพื่อ การใช้งานพื้นที่ในแนวนอนให้เกิดประโยชน์ สูงสุดเมื่อเก็บสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสินค้าที่มีขนาดยาว เช่น ไม้ หรือเหล็กเส้น
ระบบชั้นวางสินค้า
Nova Shelving
Nova Shelving คือชั้นวางเก็บของ 4 เสาแบบบาง ด้านหน้ามีลักษณะเปิด โดยสามารถเลือกว่าเสาต้องการหุ้มด้วยพลาสติกเพื่อความสวยงามหรือต้องการแสดงโครงสร้างเหล็ก
T-Classic Micro Rack
T-Classic Micro เหมาะกับการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
Long Span
นวางสินค้าแบบเสาเดียวถูกออกแบบมาเพื่อ การใช้งานพื้นที่ในแนวนอนให้เกิดประโยชน์ สูงสุดเมื่อเก็บสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสินค้าที่มีขนาดยาว เช่น ไม้ หรือเหล็กเส้น

FOR ENQUIRIES

CALL NOW +66(0)26438044/8