การขนย้ายสินค้าอุปกรณ์
AGV
เทลอัสได้นำเสนอสินค้าทั้งหมดในกลุ่ม AGV จาก MAXAGV ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนอุปกรณ์อัตโนมัติรวมไปถึงอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่ง AGV นั้นจะควบคุมอัตโนมัติโดยมีเลเซอร์, สายเคเบิ้ลหรือแถบแม่เหล็กเป็นตัวชี้นำ
DRV (Shuttle)
การทำงานของ DRV ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับระบบ จัดเก็บแบบช่องทาง (Channels) การเคลื่อนที่บนรางนั้น ภายในแต่ละช่องทางจะถูกควบคุมผ่านรีโมทคอลโทรล ให้สามารถเคลื่อนไป-มาและหยุดในแต่ละตำแหน่ง ที่ต้องการได้อย่างสะดวก
Lalesse Curve & Switch Going ASRS
การยกของขึ้นที่สูงเพื่อจัดเก็บจะเป็นเรื่องง่ายเมื่อใช้ Lalesse Curve & Switch Going ASRS ทำให้การใช้พื้นที่ในคลังสินค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อสามารถเก็บสินค้าในแนวตั้งได้จำนวนมากขึ้น

FOR ENQUIRIES

CALL NOW +66(0)26438044/8