Mobilux
Accessories
ทุกระบบของตู้ระบบรางเลื่อน โมบิลักซ์ นั้นสามารถปรับเปลี่ยนความสูงชั้นวางภายในตู้ได้ และยังสามารถลดหรือเพิ่มจำนวนชั้นวาง หรืออาจเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บภายในได้อีกด้วย โดยที่รูปลักษณ์และวัสดุไม่ต่างจากเดิม
Electrical Drive
Mobilux เป็นระบบจัดเก็บอัจฉริยะที่ควบคุมการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเน้น วามปลอดภัยสูงสุดใน ทุกขั้นตอนของการใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบจัดเก็บ
Mechanical Drive
Mobilux ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับระบบจัดเก็บขนาดใหญ่ อาศัยหลักการผ่อนแรงผ่านระบบกลไกพิเศษในรูปแบบมือหมุน ช่วยให้สามารถขับเคลื่อนระบบได้อย่างง่ายดาย
Hand Drive
Mobilux ระบบมือผลัก ออกแบบมาเพื่อการใช้งานของตู้เก็บเอกสารหรือสิ่งของ ที่ตอบสนองการใช้งานและประหยัดพื้นที่ เพื่อทางเดินและที่ทำงานที่กว้างขึ้น และเป็นระเบียบมากขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถสไลด์ตู้ตามแนวรางอลูมิเนี
Side 2 Side
Side-to-Side ระบบการจัดเก็บเอกสารและสิ่งของลักษณะตู้ที่สามารถเพิ่มจำนวนตู้จัดเก็บในพื้นที่จำกัดได้

FOR ENQUIRIES

CALL NOW +66(0)26438044/8