ที่ป้องกันชั้นวางสินค้า
Flexi Barriers
Flexi-Barriers เป็นเหล็กลักษณะสปริงเพื่อการซับแรงเมื่อเกิดการกระแทกกับชั้นวางสินค้า
Frame Barriers
เราจำหน่ายและติดตั้งชั้นวางสินค้าแบบมีกรอบกันกระแทกเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของชั้นวางสินค้า ทั้งแบบที่ทำจากเหล็กและเหล็กรวมกับไม้ โดยกรอบที่ทำขึ้นสามารถทำตามขนาดเพื่อให้พอดีกับชั้นวางสินค้า
Visipro
VisiPro ได้ทำการจดสิทธิบัตรอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบเพื่อความปลอดภัย ในการทำงานโดยป้องกันการกระแทกบริเวณเสาชั้นวางสินค้า

FOR ENQUIRIES

CALL NOW +66(0)26438044/8