ชั้นจัดเก็บสินค้าที่ควบคุมลำดับเข้า-ออกของสินค้า


ชั้นจัดเก็บสินค้าที่ควบคุมลำดับเข้า-ออกของสินค้าได้ประกอบด้วยสายพานลำเลียงแบบใช้แรงดึงดูด ซึ่งแถวของสายพานจะเรียงกันไปตามด้านข้างและด้านบน โดยที่พาเล็ทจะถูกวางไว้ปลายบนสุดของแนวลาดและไหลไปตามบล็อกบนลูกกลิ้งต่างๆ ซึ่งพาเล็ทเหล่านี้จะวางเรียงกันตามลำดับที่ด้านปลายสุดของแถว ส่วนตอนปลายด้านต่ำจะเป็นด้านหน้าบล็อกของชั้น เมื่อนำพาเล็ทออกไปแล้ว พาเล็ทที่เหลือในแถวจะเลื่อนไปด้านหน้า ทำให้พาเล็ทที่อยู่ถัดไปจะเลื่อนมาอยู่ด้านรอรับสินค้า โดยที่อัตราการเคลื่อนที่ของพาเล็ทจะถูกควบคุมโดยอุปกรณ์ควบคุมความเร็วของพาเล็ท

Please fill in your details below to download the brochure:

***Brochures will be sent to your email address***


Enquiry Form

For further enquiries, please call us directly on 026438044-8 or fill the form below:

[salesforce form="1"]

FOR FURTHER ENQUIRIES

CALL NOW +66(0)26438044/8