ข่าวสาร

ชั้นลอยเป็นวิธีที่ดีในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยทาง Tellus Systems limited ได้มีการติดตั้งชั้นลอยหลายระดับให้แก่บริษัท FMCG ทางตะวันออกของกรุงเทพฯ เพื่อให้ได้ความจุสูงสุดในการจัดเก็บ เหมาะสมกับพื้นที่และความสูงของตัวอาคาร

All search results