ข่าวสาร

390 Bays with totally 1,950 shelves of the Flexi-Shelf System has been installed

เมื่อไม่นานมานี้ เทลอัส ซิสเต็มส์ ได้ติดตั้งชั้นวางสินค้ารุ่น Flexi ให้กับร้านค้าปลีกทางตะวันออกของกรุงเทพฯ ทั้งหมด 390 ตู้ ซึ่งสามารถรองรับการวางของได้ทั้งหมด 1,950 ชั้นวาง โดยชั้นวางสินค้ารุ่น Flexi เป็นสินค้าที่ผลิตในโรงงานของเรา แม้จะมีขนาดตู้ตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่หลากหลาย เรายังสามารถผลิตขนาดพิเศษสำหรับการจัดเก็บที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นกรณีนี้ โดยเราได้ออกแบบขนาดพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในการจัดเก็บตามความเหมาะสมของพื้นที่ลูกค้า

All search results