ข่าวสาร

Best Wishes For The New Year From Tellus Systems Limited

จากเราผู้บริหารและพนักงานบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ขอส่งความปรารถนาดีสำหรับเทศกาลปีใหม่นี้ ซึ่งในปี 2020 ที่ผ่านมาเป็นเรื่องยากสำหรับทุกท่าน และหลาย ๆ บริษัท เราขอให้ทุกท่านมองในแง่ดี เป็นพลังบวก และแรงศรัทธาให้เราลงมือทำหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุด

ขอให้ทุกท่านโชคดี ประสบความสำเร็จในปี 2021.

All search results