ข่าวสาร

การติดตั้งตู้จัดเก็บเอกสาร Mobilux flexi-shelf ณ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ทางศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้มีความต้องการที่จะเพิ่ิ่มพื้นที่จัดเก็บให้มากขึ้น โดยได้ติดต่อ ทางศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้มีความต้องการที่จะเพิ่ิ่มพื้นที่จัดเก็บให้มากขึ้น โดยได้ติดต่อบริษัท เทลลัส ซิสเต็มส์ จำกัด เมื่อสัปดาห์ที่่ผ่านมา ทาบริษัทได้ส่งมอบและติดตั้งชั้นวางสินค้าระบบจัดเก็บสินค้า MobiluxFlexi-shelf จำนวน 3 ชั้นวาง ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในอาคารสำนักงาน

All search results