ข่าวสาร

Mobilux to Chulalongkorn Hospital

โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ได้มีการขยายพื้นที่ในส่วนของสำนักธุรการ บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจในการสั่งซื้อระบบจัดเก็บสินค้า Mobilux ซึ่งบริษัทเทลอัสฯ ได้มีการส่งมอบและ ติดตั้งให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นที่เรียบร้อย ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ในพื้นที่อันจำกัด

All search results