ข่าวสาร

Relocated the space-saving Mobilux mobile shelving

เนื่องจากลูกค้าต้องการย้าย office ไปที่แห่งใหม่ และเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการรื้อย้ายครั้งนี้! อีกหนึ่ง project ที่ลูกค้าได้เลือกใช้บริการกับ Tellus systems Limited โดยเลือกบริการรื้อย้ายตู้รางเลื่อนจัดเก็บเอกสาร Mobilux กับเรา เพื่อไปติดตั้งที่ office แห่งใหม่ของพวกเขา ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามีพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น เพราะ Mobilux นอกจากจะช่วยประหยัดพื้นที่ ยังสามารถออกแบบให้เข้ากับสถานที่ได้อีกด้วย

All search results