ข่าวสาร

Selective Pallet Racking for a component manufacturer of a wide range of products.

การติดตั้ง Selective Pallet Racking Systems ให้แก่บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ณ จังหวัดชลบุรีโดย Tellus Systems Limited โดยตัวระบบชั้นวางนี้ ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บของชิ้นส่วนและสินค้าสำเร็จรูป และยังถูกออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้อย่างดี โดยสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 2,400 กิโลกรัม

All search results