ข่าวสาร

Shelving by Tellus Systems for the first quarter of the year 2021

ผ่านไปแล้วสำหรับไตรมาสแรก Tellus Systems Limited ขอรวมภาพผลงานการติดตั้งชั้นวางสินค้าแบบต่างๆ อาทิ ตู้เอกสารแบบรางเลื่อน ชั้นวางสินค้าสำหรับร้านค้าปลีก และ ชั้นวางสินค้าสำหรับเก็บของและเอกสารต่างๆ ที่เราได้ออกแบบ ผลิต และติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยความใส่ใจเพื่อให้เข้ากับพื้นที่ของลูกค้า ทั้งในด้านการใช้งานที่จะช่วยประหยัดพื้นที่มากขึ้น และในส่วนของการความสวยงาม ลูกค้าก็สามารถเลือกแบบให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้

All search results