ข่าวสาร

การติดตั้ง multilevel mezzanine floor complex โดย บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด

14 วันของการดำเนินการติดตั้ง multi level ชั้นลอย จำนวน 11,700 ตารางเมตร ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ ให้แก่ Thai convenient store chain การดำเนินการเป็นไปได้ด้วยดี ตามกำหนการที่วางไว้

All search results