ข่าวสาร

การติดตั้ง Storeganizer โดย บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด

Another Storeganizer high density storage system delivered and installed by Tellus Systems Limited in a secure area. Maximising the storage capacity behind the wire mesh doors.

Storeganizer ระบบจัดเก็บที่สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างหนาแน่น ติดตั้งโดย บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ด้วยความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความจุสูงสุดในการจัดเก็บหลังประตูตะแกรงลวด

All search results