ข่าวสาร

การตรวจสอบระบบชั้นวางสินค้าบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด

The racking systems inspections of Tellus Systems Limited

การตรวจสอบระบบชั้นวางสินค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่า  ชั้นวางสินค้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ให้บริการตรวจสอบชั้นวางสินค้าในประเทศไทยตาม มาตรฐานยุโรป EN 15635 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านลิงค์นี้>> https://lnkd.in/gNBCgSg

All search results