ข่าวสาร

สัมมนาขนาดเล็ก เกี่ยวกับการตรวจสอบชั้นวางในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด

The seminars at various industrial

ความรอบรู้เกี่ยวกับระบบจัดวางพาเลทคืออะไร หรือว่าไม่ใช่สิ่งสำคัญ ต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานคลังสินค้าให้ปลอดภัยจากอันตราย  บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด เรากำลังดำเนินการจัดสัมมนาขนาดเล็กในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อบริการความรู้เกี่ยวกับ “ระบบตรวจสอบชั้นวางสินค้า” ที่เป็นมาตรฐานยุโรป ด้วยวิธีการนำเสนอ และสาธิตการซ่อมเสาชั้นวางสินค้า.

Link : https://bit.ly/2Gkhera

All search results