ระบบชั้นวางสินค้าแบบพื้นลอยเป็นทางออกที่รวดเร็วในการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บพิเศษภายในอาคารที่มีอยู่ การติดตั้งแต่ละครั้งได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับรูปร่างของพื้นที่และประสิทธิภาพการรับน้ำหนักที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานระดับยุโรป

ระบบชั้นวางสินค้าแบบพื้นลอยเป็นทางออกที่รวดเร็วในการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บพิเศษภายในอาคารที่มีอยู่ การติดตั้งแต่ละครั้งได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับรูปร่างของพื้นที่และประสิทธิภาพการรับน้ำหนักที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานระดับยุโรป

แสดง 1 รายการ