ชั้นวางสินค้าลึกสองพาเลท

ชั้นวางสินค้าลึกสองพาเลทชั้นวางสินค้าลึกสองพาเลทนั้น สร้างขึ้นเพื่อเก็บสินค้าขนาดสองพาเลท หรือสี่พาเลทไว้ในชั้นวางสินค้าแบบเข้าสองทางซึ่งระบบนี้ต้องใช้รถยกแบบพิเศษที่ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้ าคู่ขนาน (dual pantograph) หรือแกนยื่นแบบเลื่อนได้ รางนำร่องแบบสองตอนจะสามารถเข้าถึงระดับบนของชั้นวางได้โดยการเชื่อมต่อเข้ากับคานหลักเพื่อช่วยในการทำงานของรถยก

ชั้นวางสินค้า Double Deep จะสามารถติดตั้งบนชั้นสูงได้โดยการเชื่อมต่อเข้ากับคานเหล็กเพื่อช่วยในการทำงานของรถยก