ระบบ ASRS Shuttle สร้างคลังสินค้าอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดที่สามารถจัดการ SKU ขนาดใหญ่และปริมาณมากได้

ระบบ ASRS ของเราจัดเตรียมกิจกรรมการจัดเก็บและดึงข้อมูลที่มีการควบคุมด้วยซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการควบคุมสินค้าคงคลังมากขึ้นและลดความเสียหายให้น้อยที่สุด

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์