ระบบ MaxAGV

บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ให้บริการรถ AGV จาก MAXAGV แบบครบวงจร เพื่อรองรับระบบเคลื่อนย้ายวัสดุอัตโนมัติ (Automatic Material Movement Solutions) โดยครอบคลุมการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม รถ AGV จะเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติตามเลเซอร์ สายเคเบิล หรือเทปแม่เหล็ก