ชั้นวางสินค้ารุ่น NOVA

Nova Shelving คือชั้นวางเก็บของ 4 เสาแบบบาง ด้านหน้ามีลักษณะเปิดโดยสามารถเลือกว่าเสาต้องการหุ้มด้วยพลาสติก เพื่อความสวยงาม หรือต้องการแสดงโครงสร้างเหล็ก