ชั้นวางสินค้าเอนกประสงค์ (Micro Rack)

T-Classic Micro Rack โดยทั่วไปจะใช้กับการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว จากช่วงเสาหนึ่งหรือสอง ช่วงเสาไปจนถึงการติดตั้งขนาดใหญ่ แน่นอนว่า T-Classic Micro Rack นั้นสามารถออกแบบให้เป็นชั้นเดียว หรือหลายชั้นก็ได้