ตัวป้องกันเหล็กแบบมาตรฐาน

ตัวป้องกันเสาเหล็กทำจากเหล็กแผ่นหนา 5 มม. และยึดกับพื้นด้วยสลักเกลียวขยาย M-12 สี่ตัว ความสูง 400 มม. จึงเป็นไปตามความสูงขั้นต่ำของตัวป้องกันเสาตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS 4084-2012