บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ประกอบธุรกิจผลิตชั้นวางสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น การออกแบบ การขาย การติดตั้ง จนกระทั้ง บริการหลังการขาย อีกทั้งยังผลิตตู้จัดเก็บเอกสารระบบรางเลื่อนโมบิลักซ์ที่จำหน่ายทั้งในประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า และส่งออกในต่างประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก

อีกทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกลุ่มของระบบจัดเก็บเอกสาร,ระบบจัดเก็บด้วยเครื่องกลและอุปกรณ์แบบอัตโนมัติของแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

 

ข้อมูลบริษัท: Tellus's Profile

บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นสมาชิกของ

พันธกิจ

บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้นำนวัตกรรมการจัดเก็บ และการจัดการสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ เราดำเนินงานตามหลักปรัชญา รับฟัง เรียนรู้ และพัฒนา เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ความภาคภูมิใจของเรา