LONG SPAN

Long Span เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และมีรูปทรงหลากหลายแผงเสาและคานรับน้ำหนักที่มีลักษณะกว้าง ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการในการจัดเก็บสินค้าของคุณ ความยาวของช่วงเสาที่ต่างกัน สามารถนำมารวมกัน เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักในการจัดเก็บได้สูงสุดภายในที่ตั้งอาคาร

 

วิดีโอ

ติดต่อเรา