ชั้นวางสินค้าแบบเสาเดียว

ชั้นวางสินค้าแบบเสาเดียวถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งาน ในพื้นที่แนวนอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเก็บสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสินค้าที่มีขนาดยาว อาทิ ไม้ เหล็กเส้น ฯลฯ