ชั้นลอยเป็นวิธีที่ดีในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยทาง Tellus Systems limited ได้มีการติดตั้งชั้นลอยหลายระดับให้แก่บริษัท FMCG ทางตะวันออกของกรุงเทพฯ เพื่อให้ได้ความจุสูงสุดในการจัดเก็บ เหมาะสมกับพื้นที่และความสูงของตัวอาคาร
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Multi-chamber networking event

ทางหอการค้าไทย-สิงคโปร ได้จัดงานอีเว้นท์ Multi-chamber networking ร่วมกับอีกกว่า 20 หอการค้า ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม the Landmark Hotel กรุงเทพมหานคร เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้คนในแวดวงธุรกิจของประเทศไทย
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

With over 30,000 units of VisiPro installed in Thailand,

กว่า 3,000 ยูนิตของ VisiPro หรืออุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของเสาชั้นวางถูกติดตั้งให้แก่ลูกค้าทางตะวันออกของกรุงเทพฯ VisiPro โดย Tellus Systems Limited ถูกออกแบบให้รองรับและป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชนหรือกระแทกของตัวเสา เพื่อลดความเสียหายของตัวชั้นวาง รวมไปถึงสร้างความปลอดภัยในการใช้งานให้แก่ผู้ที่ใช้งานด้วย
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Meeting of the Manufacturing Focus Group “MFG”

การพบปะอีกครั้งของสมาชิกของ the Manufacturing Focus Group “MFG” ที่โรงแรม Holiday Inn Pattaya เมื่อศุกร์ที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศในงานราบรื่นและผ่านไปได้อย่างดี
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

390 Bays with totally 1,950 shelves of the Flexi-Shelf System has been installed

เมื่อไม่นานมานี้ เทลอัส ซิสเต็มส์ ได้ติดตั้งชั้นวางสินค้ารุ่น Flexi ให้กับร้านค้าปลีกทางตะวันออกของกรุงเทพฯ ทั้งหมด 390 ตู้ ซึ่งสามารถรองรับการวางของได้ทั้งหมด 1,950 ชั้นวาง โดยชั้นวางสินค้ารุ่น Flexi เป็นสินค้าที่ผลิตในโรงงานของเรา แม้จะมีขนาดตู้ตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่หลากหลาย เรายังสามารถผลิตขนาดพิเศษสำหรับการจัดเก็บที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นกรณีนี้ โดยเราได้ออกแบบขนาดพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในการจัดเก็บตามความเหมาะสมของพื้นที่ลูกค้า
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Rack safety inspections

หนึ่งวันกับการตรวจเช็คสภาพ Racking เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานทั้งหมด 7 คลังสินค้าโดยสองช่างผู้ชำนาญการด้านเทคนิคของบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ให้แก่บริษัทโลจิสติกส์ในทางตะวันออกของกรุงเทพฯ โดยทำการส่งรายงานของแต่ละคลังโดยระบุรายละเอียดของความเสียหายแต่ละจุดและแนะนำแนวปฎิบัติ การตรวจสอบความปลอดภัยเป็นระยะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีความปลอดภัยแก่ตัวพนักงานเอง รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าทั้งหมดได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด 51/1 อาคารพณิชพลาซ่า ชั้น 3 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310