ชั้นวางสินค้าแบบ Shuttle Rack

การงานของ Pallet Shuttle ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับระบบจัดเก็บแบบช่อง (Channels) การเคลื่อนที่บนรางนั้น ภายในแต่ละช่องทาง (Channels) การเคลื่อนที่บนรางภายในแต่ละช่องทางจะถูกควบคุมผ่านรีโมทคอลโทรล ให้สามารถเคลื่อนไป-มา และหยุดในแต่ละตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างสะดวก การขับเคลื่อน Pallet Shuttle บนรางนั้นอาศัยพลังงานไฟฟ้าผ่านแบตเตอรรี่นี้ สามารถนำมาชาร์จไฟใหม่ได้ โดยการขนย้ายสินค้าบางอย่างจะสมบูรณ์ เมื่อมีรถยกเข้ามาทำงานร่วม เมื่อต้องการขนย้ายต่างช่องทาง