ชั้นวางสินค้ารุ่น FlLEXI

Flexi-Shelf เป็นระบบชั้นวางของแบบแผง ชั้นวางแต่ละชั้นสามารถจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักถึง 70 กก. สามารถเสริมบาร์ค้ำยันใต้ชั้นวางเพื่อเพิ่มความจุได้ถึง 150 กก. ชั้นวางสามารถปรับความสูงขึ้นลงได้ชั้นละ 20 มม. นอกจากนี้ Flexi-Shelf ยังมีอุปกรณ์เสริมมาตรฐานมากมาย