ชั้นวางสินค้าแบบ Roller Bed

Roller Bed Type of CLS เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความยืดหยุ่น และประหยัดเวลา เพราะไม่จำเป็นต้องปรับชั้นวางใหม่