ชั้นวางสินค้าแบบอุโมงค์

ชั้นวางสินค้าแบบอุโมงค์จะประกอบด้วยบล็อกของชั้นที่วางเรียงต่อกันขึ้นไปถึง 10 เมตร โดยไม่มีแกนกั้นบล็อกที่ต่อขึ้นไป รถบรรทุกสามารถขับเข้าไปตรงกลางของบล็อกที่อยู่ระหว่างเสาด้านหน้าเพื่อบรรทุกพาเลทได้ เนื่องจากชั้นวางแบบนี้ไม่ต้องใช้คานแบบไขว้ที่กั้นทางเข้าไว้ โดยพาเลทจะถูกรองรับทั้งด้านซ้ายและขวาโดยรางที่ยาวต่อกัน ซึ่งยื่นออกจากเสาในระดับเดียวกับพาเลท