ระบบชั้นลอย (Mezzanine Floor)

ระบบชั้นวางสินค้าแบบพื้นลอย สามารถช่วยให้ลูกค้าจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น โดยลูกค้าสามารถออกแบบวัสดุ สี ได้ตามความต้องการ

หมวดหมู่: