ระบบจัดเก็บสินค้าอัติโนมัติ TEXO

ระบบการจัดเก็บวัสดุอัตโนมัติ

ระบบ Texo High density & Dynamic storage HDD ทำงานเหมือน 3 มิติขนาดใหญ่เลื่อนสินค้ากับการจัดเก็บหนาแน่น ที่อยู่ในตำแหน่งที่มีพื้นที่สูง กว้าง และลึก เป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพหรือต้องการลดการใช้พื้นที่การใช้อาคาร