ตรวจสอบคุณภาพชั้นวางสินค้า

เนื่องจากไม่มีมาตรฐานไทยสำหรับการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูล ROS ประเทศไทย จึงอ้างอิงด้วยมาตรฐานยุโรป "ระบบจัดเก็บแบบคงที่ของเหล็ก - การใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล EN15635" เมื่อต้องจัดประเภทระดับความเสียหายบนโครงตั้งตรง หรือหากต้องดำเนินการ กรุณาศึกษารายละเอียด ด้านล่าง

รายละเอียด

เนื่องจากไม่มีมาตรฐานไทยสำหรับการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูล ROS ประเทศไทย จึงอ้างอิงด้วยมาตรฐานยุโรป "ระบบจัดเก็บแบบคงที่ของเหล็ก - การใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล EN15635" เมื่อต้องจัดประเภทระดับความเสียหายบนโครงตั้งตรง หรือหากต้องดำเนินการ กรุณาศึกษารายละเอียด ด้านล่าง

เมื่อต้องการตรวจสอบพาเลทที่วางแบบโครงตรง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

ความเสียหายแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะถูกจัดแสดงด้วยสี:

● สีเขียว: ความเสียหาย / การงออยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัย แต่จะต้องทำบันทึกและตรวจสอบตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แย่ลง

● สีน้ำตาลเหลือง: ความเสียหาย / การงอ เป็นความเสียหายที่มากกว่าความเสียหายประเภทสีเขียว แต่ยังคงนับเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าสองเท่าของประเภทสีเขียว พื้นที่จะถูกกำหนดให้ซ่อมแซมภายในไม่เกิน 4 สัปดาห์นับจากสังเกตเห็นความเสียหาย

● สีแดง: ความเสียหาย / การงอมากกว่าสองเท่าของประเภทสีเขียว และจะถูกถอดออกทันทีและซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด

 

การปฏิบัติกับรหัสสีแต่ละสี