ชั้นวางสินค้าแบบเลื่อนสินค้าเข้าไปด้านใน

ชั้นวางสินค้าแบบ Push Back คือ ระบบเก็บสินค้าที่มีความจุสูง โดยวางพาเลทของสินค้าประเภทเดียวกันไว้เป็นจำนวน 2 3 ไปจนถึง 4 ชั้น บนแนวลาดเอียง ชั้นวางสินค้าจะถูกดันเข้าไปและดึงออกมาจากแถว ๆ เดียว โดยที่แต่ละพาเลทจะถูกดันเข้าไปในโครงเหล็ก ซึ่งพาเลทแรกที่ถูกดันเข้าไปจะเป็นพาเลทสุดท้ายที่นำออกมา