เทลอัส ซิสเต็มส์ให้บริการตัวป้องกันชั้นวางสินค้าเพื่อลดความเสี่ยงที่ชั้นวางพาเลทหรือระบบชั้นวางเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซมความเสียหายที่มีราคาแพง และยังช่วยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์