ชั้นวางสินค้าแบบ Flow Track

Pallet Flow Track เป็นระบบจัดเก็บพาเลทที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งเป็นพาเลทของผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน โดยจะถูกจัดเก็บจาก 2 ถึง 12 พาเลทลึกบนระนาบแนวนอน พาเลทจะถูกดันเข้าและดึงออกมาจากแถว ๆ เดียว โดยที่แต่ละพาเลทจะถูกโหลดเข้าสู่โครงสร้างโดยพาเลทอันถัดมา ดังนั้นพาเลทแรกที่เข้ามาจะเป็นพาเลทสุดท้ายออกมา