อุปกรณ์เสริม

ทุกระบบของตู้รางเลื่อนโมบิลักซ์สามารถปรับเปลี่ยนความสูง,ชั้นวางภายในตู้ได้ และยังสามารถลดหรือเพิ่มจำนวนชั้นวาง หรืออาจเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บภายในได้อีกด้วย โดยที่รูปลักษณ์และวัสดุไม่ต่างจากเดิม

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mobilux.co.th