VNA (Very Narrow Aisles) Racking

ชั้นวางสินค้าแบบสูงพิเศษที่มีทางเดินแคบ จะใช้พื้นที่และความสูงของหลังคาให้มีประโยชน์สูงสุด โดยมีปริมาณความจุในพื้นที่สูง สามารถเข้าถึงได้ทุกพาเลท ซึ่งระบบนี้จะใช้งานกับรถยกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยมีเสาหรือแขนที่หมุนไปทางซ้ายหรือขวาได้ตามต้องการ ห้องบังคับเครื่องอาจถูกยกสูงหรืออยู่กับที่ได้ โดยทางเดินระหว่างชั้นจะกว้างกว่าอุปกรณ์ในการขนย้ายเล็กน้อย