ท่อกั้นชั้นวางสินค้า

ท่อที่คั่นแบบมาตรฐาน

โดยทั่วไปจะเป็นตัวป้องกันท่อมีขนาด 3" หรือ 4" ซึ่งแข็งแรงทนทานแก่โครงท้ายของที่วางพาเลท และอยู่ในราคาที่เหมาะสม