เสากั้นและเหล็กฉากกั้น

เป็นตัวป้องกันเฟรมท้ายซึ่งเน้นการป้องกันตรงมุมจาก รถยก และ/หรือการเคลื่อนย้ายพาเลท ระบบเสากั้นทนแรงชนงอเมื่อกระทบ จึงให้การปกป้องที่ทนทานและมีประสิทธิภาพในการจัดวางพาเลท ตัวป้องกันมุมเหล็กที่อยู่ระหว่างเสา จะหยุดรถยกเคลื่อนย้ายพาเลทได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้ชนกับที่วางพาเลทเมื่อออกจากหรือหยิบพาเลทที่ส่วนท้ายของแถวของชั้นวาง