ระบบชั้นวางสินค้าเป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ที่ขาดไม่ได้ในอาคารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล สำนักงาน โรงเรียน และทุกๆกลุ่มธุรกิจ

เทลอัส ซิสเต็มส์ ได้ผลิตชั้นวางสินค้าที่ลูกค้าสามารถออกแบบให้เข้ากับพื้นที่ของลูกค้าได้อย่างพอดี นอกจากนี้เรายังยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบที่เหมาะสมและสวยงามที่สุด

ชั้นวางสินค้าของเทลอัสซิสเต็มส์นอกจากจะสวยงามแลเวยังมีความแข็งแรงและคงทนจากการให้บริการลูกค้ามาตลอด 20 กว่าปี

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์