ชั้นวางสินค้าลึกพาเลทเดียว (Selective Racking)

ชั้นวางสินค้าลึกพาเลทเดียว เป็นระบบจัดเก็บที่ง่ายที่สุดในบรรดาระบบจัดเก็บทั้งหมด สามารถเข้าถึงพาเลทได้ทั้งหมด และเป็นระบบที่ประหยัดที่สุดในด้านอุปกรณ์และต้นทุนค่าใช้จ่าย