ระบบชั้นวางสินค้าแบบ Carton Flow หรือ Carton Live สามารถติดตั้งได้ทั้งในชั้นวางสินค้าพาเลทและชั้นวางสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ( Long Span) โดยระบบชั้นวางสินค้าชนิดนี้จะติดตั้งชุดรางลูกกลิ้งและขนส่งสินค้าด้วยแรงโน้มถ่วงไปยังจุดที่เหมาะสม ตั้งแต่ช่องเติมสินค้าไปจนถึงตำแหน่งที่สินค้าถูกนำออกได้

นอกจากนี้ระบบชั้นวางสินค้า Carton Flow ใช้ระบบหมุนเวียนสต็อคสินค้าแบบเข้าก่อน-ออกก่อน FIFO ( First in First out) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเติมสินค้าที่จุดรับสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์