ระบบของชั้นลอยสำหรับวางสินค้าเป็นวิธีที่รวดเร็วในการเพิ่มพื้นที่เก็บสินค้าภายในอาคารที่มีอยู่เดิม การติดตั้งชั้นลอยแบบนี้จะถูกปรับให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่และระบบการจัดการที่ต้องการประสิทธิภาพในการรับรองสินค้าที่ประหยัดได้สูงสุด พร้อมกับรูปแบบทางโครงสร้างที่ปลอดภัย

แสดง 1 รายการ