ชั้นวางสินค้าแบบ Flow rack

ชั้นจัดเก็บสินค้าที่ควบคุมลำดับเข้า-ออกของสินค้าได้ ประกอบด้วยสายพานลำเลียงแบบใช้แรงโน้มถ่วง โดยพาเลทจะถูกจัดวางอยู่ปลายสุดของรางเลื่อนและจะเคลื่อนที่ไปตามบล็อกบนลูกกลิ้ง ซึ่งจะไปวางเรียงกันอยู่ที่ปลายสุดของรางเลื่อนหรือจุดรับพาเลท เมื่อยกพาเลทอันล่างสุดออก พาเลทอันถัดไปก็จะเลื่อนมาอยู่ด้านหน้าแทน โดยอัตราการเคลื่อนที่ของพาเลทจะถูกควบคุมโดยอุปกรณ์ความคุมความเร็ว