บทความ

35TH ANNIVERSARY

ครบรอบ 35 ปีในชีวิตการทำงานของ “คุณปีเตอร์ โจแฮนสัน” ผู้ก่อตั้งบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด กว่า 20 ปีแล้ว คุณปีเตอร์เริ่มทำงานในเอเชียเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 โดยเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เพื่อทำงานในประเทศไทย หลังจาก 3 ปี ได้ย้ายไปทำงานที่ไต้หวันเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งอีก 8 ปีที่ทำงานในฮ่องกง ได้กลับมาทำงานเมืองไทยตั้งแต่ต้นปี 2541 นับเป็นการเดินทางที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์มากมาย และปัจจุบันก็ยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งคุณปีเตอร์ท่านมอง “ชีวิตคือปัจจุบัน” ดังนั้นเรามาใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ วัน นับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบการใช้ชีวิต และการทำงานที่ดีสำหรับพนักงานเทลอัสฯ และทุกท่านค่ะ.

https://bit.ly/2JNBkeW

All search results