Mobilux to Chulalongkorn Hospital

โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ได้มีการขยายพื้นที่ในส่วนของสำนักธุรการ บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจในการสั่งซื้อระบบจัดเก็บสินค้า Mobilux ซึ่งบริษัทเทลอัสฯ ได้มีการส่งมอบและ ติดตั้งให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นที่เรียบร้อย ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ในพื้นที่อันจำกัด

Tellus cosponsor BCCT Joint Chamber ESB Christmas evening

บริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ร่วมสนับสนุน BBCT กับกิจกรรม “BCCT Multi-Chamber Eastern Seaboard Christmas Evening” จัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ท่านใดสนใจเข้าร่วม รายละเอียดดังต่อไปนี้

-ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม : 700 บาท (สำหรับสมาชิก BCCT และสมาชิกหอการค้าอื่น ๆ ที่เข้าร่วม) -1,200 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป โดยค่าใช้จ่ายจะรวมในส่วนของอาหารและ ซอฟดริ้งค์ รวมไปเบียร์และไวน์ สำหรับการจองเพื่อร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่ banthita@bccthai.com

การจัดส่งและติดตั้ง “Selective Racking” 1,800 พาเลท

1,800 pallets Selective Racking delivered & installed

บริษัท เทลลัส ซิสเต็มส์ จำกัด เพิ่งดำเนินการจัดส่งและติดตั้งระบบ Selective Racking System ที่มีความจุ 1,800 พาเลทให้กับ โรงงานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ซ่อมแซมชั้นวางสินค้าเสร็จสิ้นภายใน 4 วัน

48 rack repairs within 4 days

สัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัท เทลอัส ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ทำการซ่อมแซมชั้นวางสินค้า จำนวน 48 ชั้น โดยมีการหยุดภารกิจประจำวันของพนักงานในระหว่างการซ่อมชั้นวางสินค้า เพียงเล็กน้อย ณ ตอนนี้ เราซ่อมชั้นวางสินค้า ให้ใช้งานได้ตามปกติตามรูปแบบเดิมที่ปลอดภัยนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือก และเป็นวิธีประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา สำหรับผู้ประกอบการคลังสินค้าให้คืนสู่สภาพแวดล้อมเดิมที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดย ROS Rack Repair System สามารถซ่อมแซมชั้นวางสินค้าเสร็จสิ้นภายใน 4 วัน สำหรับข้อมูลของ ROS Rack Repair System เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่: www.ros-thailand.com www.ros-thailand.com

Tellus Systems Lighthouse Golf Monthly Medal

Tellus Systems Lighthouse Golf Monthly Medal เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วมการเล่นแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศล ประจำเดือนพฤศจิกายน จัดโดย Light house & Tellus Systems Ltd. จำนวน 28 ท่าน ณ Royal Lakeside จังหวัดระยอง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำ Royal Lakeside ต้อนรับด้วยความยินดีเสมอมา สำหรับการแข่งขันเพื่อการกุศลในครั้งนี้ ได้รับเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 14,600 บาท สำหรับ Lighthouse Charity โดยผู้ชนะที่ 1 ได้แก่ Adrian Apperley - Nett 68 อันดับที่ 2 ได้แก่ Asher Hewitt - Nett 70 อันดับที่ 3 Gerry Healy - Nett 71

Winner on the day.

Adrian Apperley – Nett 68

2nd Asher Hewitt – Nett 70

3rd Gerry Healy – Nett 71